ALAM SEKITAR

SAINS SPM TINGKATAN 5 | BAB 3 : PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR

Kesedaran rakyat Malaysia dan amnya masyarakat dunia sukar ditingkatkan. Hanya 3 /10 rakyat Malaysia yang prihatin kepada isu-isu alam sekitar.

- Portal Jabatan Penerangan Malaysia -

10 GAMBAR INI MEMBUATKAN ANDA TERSENTAK

Ternyata pencemaran alam sekitar mengancam keseimbangan alam dan mengancam hidupan. Apakah puncanya? Bagaimana ia boleh berlaku? Dan apakah kesan-kesannya terhadap kita? Mari bersama-sama kita memahami permasalahan ini melalui enam topik yang akan dibincangkan...

OBJEKIF PEMBELAJARAN

  • Menganalisa keseimbangan alam semulajadi (Topik 1 & Topik 2)
  • Menganalisa kesan pencemaran terhadap alam sekitar (Topik 3 & Topik 4)
  • Mensintesis idea tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dan pengawalan (Topik 5)
  • Menilai kepentingan pengurusan sumber alam secara terancang dalam mengekalkan keseimbangan alam (Topik 6)
  • Mengamalkan sikap bertanggungjawab ke atas pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar (Projek Individu & Berkumpulan)

KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Klik pada topik 1 - 6 di bawah untuk meneruskan pembelajaran.